BESYO Nedir?

BESYO Nedir?

ESYO teriminin açılımı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu”dur. Adında “Yüksek Okul” ifadesi olmakla birlikte 4 yıllık eğitim verilen bölümlerdir. Ülkemizde Spor Akademisi olarak da anılmaktadır. Yurt dışında BESYO; Physical Education and Sport Department (Fiziksel Eğitim ve Spor Bölümü) olarak geçmektedir.


Günümüzde üniversiteler; çağın gerekleri, teknolojik gelişmeler ve sporun evrensel nitelikleri gereği bünyelerinde barındırdıkları BESYO’ları Spor Bilimleri Fakülteleri olarak yeniden dizayn etmektedirler.

BESYO:
Üniversitelerin BESYO bölümleri, spor olgusunu bilimsel olarak inceleyen ve sporun aktif subjeleri olan sporcular, antrenörler, yöneticilerin yetişme ve gelişmesini sağlayan kuruluşlardır.

BESYO’lar (Spor Akademileri) 4 yıllık temel üniversite eğitimiyle sporun mahalli olmaktan çıkarılıp evrensel ilkeler etrafında akılcı, bilgiye dayalı bir öğretim yapması sporun geleceği bakımından önem arz etmektedir.

Ülkemizde BESYO’ların sayısı giderek artmakta ve bütün üniversiteler bünyelerine BESYO’lar ilave etmekte ve Spor Bilimleri Fakülteleri kurmaktadırlar.

Eğer BESYO’lar ve Spor Bilimleri Fakülteleri gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi fonksiyonel bir işleve sahip olursa, ülkemizin sporda gelişmesi sağlanabilir. Sporcu ve teknik eleman ihracatları yapılarak ülke kalkınmasına ve tanıtımına da büyük katkı sağlanabilir. Özellikle küçük Balkan ülkelerinin dünyanın her yerine çeşitli branşlarda sporcu, transferi yaparak çok büyük miktarlarda ekonomik kazanç sağladıkları bilinen bir gerçektir.

BESYO’lar ve Spor Bilimleri Fakülteleri, kaliteli sporcu ve diğer spor öğreticileri yetiştirmesi durumunda ülkemizde insanlarımızın aktif olarak spor aktivitesi gerçekleştireceği ve lisanslı sporcu sayısının artacağı ve ülkemizde büyük problem olan spor yapmama hastalığının aşılacağı kanısındayız.

Diğer Yazılar