Besyo Bölümler


Üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda öğretmenlik yapabilirler.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.
 • Uzmanlık dalına göre kulüplerde antrenörlük, koordinatörlük yapabilirler.
 • Bölüm programında Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir.


Üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde Spor Uzmanı,
 • Turistik otel, motel ve bunlara bağlı tesislerinde değişik düzeyde yönetici,
 • Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
 • Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.
 • Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.


Üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Antrenörlük bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında uzmanlık dalına göre antrenör ve memur kadrosuyla atanırlar.
 • Amatör ve Profesyonel Spor Kulüplerinde Antrenör,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak,
 • Özel spor salonlarında ve turizm sektöründeki sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alırlar.

Üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • Turizm alanında; Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),
 • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük,
 • Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • İş-Sanayi Sektörlerinde,
 • Yerel yönetimlerde (belediyeler),
 • Silahlı Kuvvetler-Polis Teşkilatı,
 • Spor Federasyonları,
 • Endüstriyel Kuruluşlar
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Diğer Yazılar