Kurs Seçerken


Sevgili Öğrenciler ve Veliler;

Her yıl yüzbinlerce öğrencinin yarıştığı üniversite sınavında öğrencilerin başarılı olabilmesi biraz daha zorlaşmaktadır. Bu nedenle üniversite sınavına daha sistemli ve programlı çalışmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Sistemli ve programlı çalışabilmek için ise uzman bir ekipten yardım almak kaçınılmaz bir hal almıştır.

Ancak; Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık adı altında kurs yapan meslektaşlarımızın bir kısmı sektörü sadece ticari odaklı düşünmekte ve üretmeyen, her şeyi kopyalayan, bilgi hırsızlığı yapmaktan çekinmeyen, umut tacirliğini benimseyen bir yapıya bürünmüşlerdir.

Hiçbir resmi/kanuni kuruluşu bulunmayan bu kişiler, daha antrenman bilgisinden haberi olmayan insanımızın sevdiği sihirli kelimeler olan “kazandırma garantisi” vaatleri vererek, sahte özgeçmişler oluşturarak üniversitelerimizi yanıltıp, yüksek maliyetlerde kurs düzenleyerek, insanlarımızı kandırıp geleceğinizle adeta oyun oynamaktadırlar.

Bazı internet siteleri de (BESYO/Spor Bilimleri Fakültesi) hazırlık kursları ile ilgili bu uygunsuz tabloya adeta çanak tutmaktadırlar. Bu internet siteleri sayfalarında Ankara ilini de içine alacak şekilde, hiçbir resmi/kurumsal dayanağı olmayan yaptıkları reklamlarda “en çok kazandıran, en ideal kurs isimlerini” yayınlayarak kapitalist bir zihniyetin esiri olmuştur.
Bir şekilde yanlış yönlendirmeler yaparak insanımızı kandırmakta, çocuklarımızın umutları ile oynamaktadırlar.

Ancak şunu açıkça belirtelim ki; geleceğimiz olan çocuklarımızın kaderini sahtekârlara, hilebazlara, umut tacirlerine bırakmayacak kadar bilgi, birikim, donanım, güç ve kudretine sahibiz.

Nefesimiz her daim bu gibi umut tacirleri insanların üzerinde olacak olup; takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Başkent Akademi BESYO Hazırlık (Akademik Hazırlık) kursları uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve Spor Bilimleri Fakülteleri bölümlerine hazırlık kültürünü Türkiye’de ilk sistematik olarak yerleştiren öncü bir kuruluştur.

Toplumu bu konuda konferans ve paneller ile aydınlatan, dershanecilikte ilk spor sınıflarını kuran, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle öğrenci ve velileri somut olarak aydınlatan, tüm bu hizmet ağıyla başarıyı zirveye çıkaran bir kuruluş olma başarısını göstermiştir.

Her geçen gün etki ettiğimiz kitle genişlemektedir. Ankara’da devam eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültelerine Hazırlık Organizasyonu, İstanbul Anadolu Yakasında ABS Sporakademileri (Besyo) Hazırlık ve İstanbul Avrupa yakasında Sprint Sporakademileri (Besyo) hazırlık organizasyonları ile devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi www.sporakademisi.com adresinde mevcuttur.

Başkent Akademi BESYO Hazırlık (Akademik Hazırlık) kursları olarak amacımız; Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümü düşünen öğrencileri, her biri kendi dalında uzman, milli takım antrenörleri nezaretinde hazırlayarak kazanmalarını sağlamak, okudukları dönemler içerisinde sportif bilgi ve becerilerini geliştirecek projelerle onlara yer açarak, mezun olduklarında ülkemiz sporunu daha ileri, dünya standartlarında, bilimsel çizgiye oturtabilmelerine yardımcı olmaktır.

Bu amaca yönelik taban ve üstü düzeyde sportif organizasyonlarda bulunmak, sporun geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlamak ve herkes için spor bilincini vatandaşlarımıza aşılamayı milli bir görev olarak kabul ediyoruz.

Doğru Yönlendirme, Etkin Rehberlik, Mükemmel Sonuç için BAŞKENT AKADEMİ BESYO HAZIRLIK (AKADEMİK HAZIRLIK) tercih sebebinizdir.

Diğer Yazılar