Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF Özel Yetenek Sınavı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF Özel Yetenek Sınavı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (OMÜYDSBF) 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılı için bünyesindeki dört bölüme (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II Öğretim), Spor Yöneticiliği (I. ve II Öğretim) ve Rekreasyon) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Değerli adaylar, Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirtilen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle, lütfen başvuru ve sınav değerlendirme sistemi hakkında bilgi edinmeniz için bu KILAVUZU dikkatlice okuyunuz.

Online Başvuru Tarihleri: 31 Temmuz-12 Ağustos 2018 (Online başvuru linki başvuru tarih aralığında ilan edilecektir)

Sınav Tarihleri: 13-14 Ağustos 2018

Özel yetenek sınav kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

Diğer Yazılar